Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Vznikne areál, kde včely objavia svoj raj

Názov projektu - VČELY RAJA

Urbariát (žiadateľ) vznikol v roku 1996 v obci Hrabušice ako spoločenstvo vlastníkov pozemkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Cieľom spoločenstva je optimálne spravovať, využívať a zveľaďovať zverený majetok pre ďalšie generácie. Vykonávajú lesnícku a poľnohospodársku činnosť, pri ktorej zabezpečujú trvalo udržateľné hospodárenie s ekonomickým prínosom, udržiavanie verejnoprospešných funkcií ako aj ochranu vzácnych ekosystémov. 

Tak, ako sa snažia hospodáriť v lesoch - prírode blízkym spôsobom, rovnakú myšlienku chcú dať aj do predloženého projektu Ekovčelnica, kde budú včely „chovať, tak trochu inak“. V ich ekologickom chove budú včely pánmi svojich úľov s voľným pohybom, prirodzeným stavaním obydlí a rozmnožovaním, zimovaním na svojej prirodzenej potrave, spôsobom liečenia len na ekologickej báze. 

 

Zámery a ciele projektu:

 

Ekovčelnica svojím miestom realizácie a zámerom prelína agroturizmus, prírodný a vidiecky turizmus s informačno-edukačným charakterom. 

Cieľom celého projektu je vybudovanie ekovčelnice s voľným chovom včiel (prirodzená výstavba včelieho diela, zazimovanie na vlastnej potrave, ekologický spôsob liečenia a i.), ktorá bude slúžiť na pozorovanie prirodzeného spôsobu života včiel s dôrazom na stabilitu včelieho ekosystému. Súčasťou areálu bude tiež Apidomček, kde sa môžu návštevníci oboznámiť s blahodarnými účinkami rôznych druhov apiterapie. V areáli budú návštevníci podrobne informovaní o živote včiel, spôsobe ich chovania, ich dôležitosti na celý ekosystém, k dispozícií bude bezpečné pozorovanie života včiel cez priehľadné okienko, súčasťou by mal byť takisto priestor na oddych a relaxovanie v prírode s výhľadom na dolinu pod včelnicou. Včely v areáli budú žiť v dobových vydlabaných klátoch a v pôvodných dutinách. Vytvoria tzv. včelí hotel pre divé včely.

 

Projekt podporuje lokálnu identitu, zapája miestne komunity/subjekty, má ekonomický prínos (zvýšenie opeľovania kveteny – polia, lúky, záhrady), obsahuje vzdelávacie prvky (ochrana prírody).

 

Opis výstupov projektu:

1. Informačno-vzdelávací výstup - areál je navrhnutý tak, aby bol sám o sebe náučný. Návštevníci si svoje vedomosti rozšíria najmä vďaka náučným tabuliam, ktoré budú obsahovo orientované na včely, ale aj krajinu v okolí včelnice (fytocenózu a zoocenózu). Areál bude prístupný bezplatne.

2. Relaxačný výstup – včelnica je situovaná v jedinečnom prostredí s výhľadom na malebnú Hornádsku kotlinu a majestátne Tatry. Areál je ideálny na zastavenie sa, oddýchnutie, zrelaxovanie, načerpanie energie a následne ďalšieho pochodu. V areáli, pri altánku, bude schválené ohnisko, lúčka pre voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi.

3. Výrobky z včelích produktov – produkcia, resp. distribúcia medu vo včelnici bude vedľajšou aktivitou. Med sa bude odoberať iba z troch úľov a z úľov v Apidomčeku.

4. Zdraviu prospešný výstup – apidomček bude návštevníkom poskytovať miesto pre relax s blahodarným účinkom. Návštevníci si budú môcť skúsiť formy apiterapie, napríklad apiresterapia - inhalácia včelieho vzduchu priamo z úľa, počúvanie včelieho hukotu, spanie na úľoch, a iné.

5. Prínos pre životné prostredie – včely z predmetnej včelnice budú opeľovať kvetenu v okruhu do 5 km, a teda budú opeľovať kvetenu poľnohospodárskych a lesných kultúr v okolí. Posilní sa produkčná schopnosť polí s vysadenou

 

Ekologický charakter projektu:

Predložený projekt je priamo spätý s prírodou, ide o čistý prirodzený ekologický chov včiel. Včela je dnešným symbolom zdravého životného prostredia a bez týchto opeľovačov by nebol život vo forme, akú dnes poznáme. Žiadateľ bude pri realizácii projektu postupovať v zmysle nasledovných opatrení: 

  • minimalizácia tvorby odpadu 

  • aplikovanie 8R až následne nakupovanie podľa nevyhnutnej potreby (Redukuj, Nahraď, Znovu použi, Recykluj, Obnov, Odmietni, Zamietni, Premysli si či to potrebuješ); používanie predovšetkým vratných obalov; využívanie opraviteľných predmetov; nepoužívanie jednorazových plastov; optimalizácia spotreby materiálu (možnosť vrátenia nepoužitých tovarov, nákup vo väčších množstvách, optimalizovať biologicky rozložiteľné obaly); minimalizácia počtu vyrobených materiálov a produktov alebo používanie eko-papiera a optimalizácia formátov pre tlač a spotreby materiálov; 

  • zabezpečenie triedenia a zhodnocovania odpadu - umiestnenie nádob na triedenie odpadu v areáli (zriaďovateľ v areáli umiestni nádoby na triedený odpad.

 

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice

Miesto: Hrabušice 

Celkové oprávnené výdavky: 21 879 €

Výška podpory: 15 666 €

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.