Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

ZÁMČISKO GELNICA - revitalizácia hradného kopca

Ciele projektu
Zatraktívnenie ruín hradu Gelnica a hradného kopca pre návštevníkov.
Zlepšiť informovanosť návštevníkov v spoznávaní miestnej a regionálnej histórie.
Zvýšiť štandard a pohodlie areálu hradného kopca s možnosťou výhľadu na Gelnicu a jej okolie.

Východisková situácia
Hrad Gelnica bol významným a strategickým bodom v histórii regiónu dolného Spiša. Svojou rozmanitou históriou a jeho vzťahom so slobodným kráľovským banským mestom Gelnica a poddanými obcami v regióne dokáže fascinovať aj dnes. Hrad sa ocitol v ruinách začiatkom 18. storočia, ale miesto naďalej zohrávalo významnú úlohu vo vývoji mesta Gelnica. Hradný kopec svojou pozíciou výrazne dominuje v historickej časti mesta a svojou polohou priamo nadväzuje na priestor Baníckeho námestia. Na hradnom kopci sa nachádzajú ruiny hradných múrov a strážnej veže.  Areál hradného kopca bude v  rámci plánu mesta na jeho sprístupnenie a  zapojenie do života mesta vyčistený, svahy budú zbavené náletových drevín.  Na hradnom kopci sa nenachádzajú žiadne informačné plochy, ktoré by potenciálnym návštevníkom priblížili jeho bohatú históriu. Rovnako chýba i  drobná infraštruktúra, ktorá by prostredie skultúrnila. Návštevník môže len ťažko rozpoznať obrovský potenciál miesta a dá sa iba tušiť dnes už zašlá sláva pána a správcu dolného Spiša. Nepovinná príloha projektu - Fotodokumentácia  zachytáva historické zábery na Zámčisko Gelnica i súčasný stav priestranstva.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Výsledkom projektu bude priestor vhodný na aktívne spoznávanie histórie. Inštalované informačné tabule priblížia návštevníkom históriu hradu a mesta Gelnica. Novovzniknutá výhľadová hrana ponúkne atraktívny výhľad na mesto a okolie. Osadené lavičky vytvoria oddychovú zónu areálu. Týmto sa otvoria možnosti pre ďalšie zapojenie akropoly do kultúrno –spoločenského života  mesta.
Takto obohatené prostredie výrazne zvýši potenciál Gelnice v oblasti cestovného ruchu.

Spôsob realizácie projektu
Špecifický cieľ 1: Zlepšenie informovanosti návštevníkov
Aktivita 0: Výber zhotoviteľa/dodávateľa pre realizáciu projektu - mesto zabez.na vlastné náklady
Aktivita 1: Vyhotovenie a osadenie informačných tabúľ na akropole hradného kopca
Špecifický cieľ 2: Zvýšenie štandardu a pohodlia areálu s možnosťou výhľadu na mesto a okolie
Aktivita 2: Vybudovanie dreveného zábradlia a vytvorenie bezpečnej výhľadovej hrany na mesto
Aktivita 3:  Vyhotovenie a inštalovanie lavičiek pre vytvorenie možností oddychu a relaxu
Aktivity podporujúce naplnenie obidvoch špecifických cieľov:
Aktivita 4: Publicita projektu - informácie o realizácii projektu v mesačníku občanov Gelnica - Gelničan; na internetovej stránke www.gelnica.sk - táto publicita bude zabezpečená na náklady mesta; výroba a osadenie   propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule o projekte
Aktivita 5:  Kultivácia a presvetlenie svahu - Mesto Gelnica zabezpečí revitalizáciu časti hradného kopca vyčistením, svahy začneme zbavovať náletových drevín v zmysle rozhodnutia KPU Košice. Túto aktivitu  mesto bude realizovať  v  spolupráci s neziskovým sektorom v meste, čím sa zabezpečí  aj podpora projektu občanmi mesta tzn. dobrovoľnícky prístup. V rámci projektu sa začne s výrubom, ktorý bude pokračovať postupne v nasledujúcich rokoch.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Popísaný projekt je začiatočnou fázou riešenia širšej koncepcie sprístupnenia, zapojenia a zviditeľnenia areálu hradného kopca. Realizovaný projekt prinesie prvý krok k zamýšľaným zmenám, ktoré zvýšia kultúrnu i turistickú atraktivitu mesta Gelnica. Kultivovaný a udržiavaný priestor akropoly hradného kopca bude systematicky zapojený do spoločenského života mesta. Umožní návštevníkom aktívnym spôsobom poznávať históriu mesta. Ďalšie fázy širšieho  zámeru riešia sprístupnenie návršia kopca priamo z priestoru baníckeho námestia. Trasa nového napojenia bude využívať pozostatky pôvodnej cesty v podhradí. Návštevník bude mať možnosť pohybovať sa po terasovite upravenom svahu kopca, na ktorom sa zvádzali boje o hrad. Bude sa môcť priblížiť k ruinám strážnej veže a ďalším torzám hradných múrov. Vedenie mesta má v pláne realizovať konzerváciu ruín a na základe ďalších výskumov lokality dopĺňať areál o ďalšie odhalené pozostatky. Budúce objavy určite vydajú ďalšie svedectvo o význame hradu Gelnica a  potvrdia  atraktivitu lokality v rámci regiónu dolného Spiša.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000 €                                                                
 

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 1 ľudí