Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Združenie gemerských remeselníkov

V Remeselníckom dome v Krásnohorskej Dlehj Lúke môžete obdivovať šikovnosť a tvorivosť miestnych remeselníkov, ktorí udržiavajú tradičné remeslá a výrobné postupy našich predkov.
Združenie Gemerských remeselníkov vzniklo v roku 2002 a dnes združuje vyše sto členov.
Od roku 2006 pripravujú Gemerský trh ručného remesla, ktorý je festivalom tradícií, ale aj miestom pre stretnutia na vysokej odbornej úrovni.
V roku 2007 nadviazali spoluprácu so združením Hegyaljai Mesterek Népmuvészeti Egyesülete (MR).
Od roku 2008 pripravuje v dvojročných intervaloch stretnutie pastierov.
V čase letných prázdnin organizuje pravidelne tvorivé tábory pre deti a mládež a ukážky tradičného pečenia chleba

Telefón: 
058/7331158
Email: 
gremeselnici@gmail.com
Príloha:
Región navštívilo 0 ľudí