Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Živá panoráma v Zádielskej tiesňave

Ciele projektu
Hlavným cieľom nášho projektu je zavedením moderných informačných technológií zlepšiť informovanosť návštevníkov a zvýšiť účinnosť propagácie regiónu Zádielskej tiesňavy a celého Košického samosprávneho kraja.
Špecifickým cieľom projektu je prostredníctvom nainštalovaných web (IP) kamier a ďalších technických pomôcok, zabezpečiť neustály on-line prísun dôležitých turistických informácii  do regionálnych a celoštátnych turistických informačných sietí, dostupných  pre každého užívateľa na ktoromkoľvek mieste vo svete.

Východisková situácia
Zádielska tiesňava - perla Národného parku Slovenský kras, je jednou z najkrajších oblastí našej republiky. Už dlhé stáročia svojimi prírodnými krásami priťahuje domácich ale aj zahraničných turistov z celého sveta. Mohutné sklané útvary, vynikajúce klimatické podmienky, značené pešie a cykloturistické chodníky  denne lákajú množstvo návštevníkov. Návštevnosž Zádielskej tiesňavy je vyššia najmä v letnom období a cez víkendové dni. V ostatných dňoch sem zavíta iba náhodný turista. Tento jav je spôsobený najmä nedostatočnou a neúčinnou propagáciou tejto oblasti. V dnešnej dobe nestačia len tlačené propagačné materiály a jednoduchá web stránka. Turisti si vyberajú svoje cieľové miesta pobytu takmer výlučne cez známe internetové portály, odkiaľ sa snažia získať maximum aktuálnych informácií. V súčasnosti aj keď je Zádielska tiesňava   predmetom niekoľkých webstránok, nie je nikdy dostatok aktuálnych informácií, čo v súčasnosti sa snažíme kompenzovať  turistom telefonickým kontaktom a elektronickou poštou. Existujúce webstránky navyše nie sú vždy čerstvo aktualizované, nie sú prepojené na iné servery, čiže nie sú dostatočne účinné. Z uvedeného dôvodu chceme tento zavedený miestny informačný systém  úplne vynoviť. Základom systému sú dve webkamery, ktoré budú nepretržite snímať vstupnú bránu Zádielskej tiesňavy. Prostredníctvom ďaľších informačných  technológií (počítač, internet) budú prepojené do miestnych, regionálnych ale aj celoštátnych informačných sietí. Okrem kamier sa umiestnení aj meteostanica, ktorá bude snímať aktuálny stav počasia a dokáže určiť aj predpoveď počasia, prenášaný taktiež na server. Nezabudli sme ani na tých návštevníkov, ktorí sa už budú nachádzať priamo v Zádieli. Na vizualizáciu všetkých dostupných informácií nainštalujeme monitor umiestnený na bezpečnom ale voľne prístupnom mieste na   budove bufetu pri centrálnom záchytnom parkovisku. Prostredníctvom neho sa návštevníci okrem aktuálneho stavu počasia môžu dozvedieť aj ďaľšie dôležité informácie ako sú prípadné meteorologické alebo iné výstrahy, stav a schodnosť  náučného chodníka, turistické ponuky  blízkeho a širšieho regiónu, možnosti ubytovania, občerstvenia a stravovania, otváracie hodiny múzeí,hradov, kaštieľov, jaskýň, čiže informácie umiestnené na web stránke www.zadiel.sk, alebo na inej web stránke.

Spôsob realizácie projektu
a) výber dodávateľa zariadenia
b) inštalácia zariadenia
c) skúšobná prevádzka a uvedenie zariadenia do užívania
Projekt sa uskutoční dodávateľsky, odbornou firmou. Najprv urobíme prieskum trhu a uskutočníme výberové konanie, aby sme vedeli vytypovať navhodnejšieho dodávateľa. Zariadenie sa nainštaluje na stenu koncovej budovy rodinného domu, priamo pri vstupe do Zádielskej tiesňavy. Monitor sa umiestni na  priľahlý podnikateľský objekt ( v dlhodobom prenájme a v prevádzke našej organizácie) tak, aby bol stále dostupný pre každého návštevníka. Obidve budovy sú zabezpečené ochranným signalizačným zariadením, čím bude systém chránený pred cudzím zásahom a poškodením. Po nastavení a odskúšaní zariadenia sa celý systém uvedie do stálej prevádzky.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Výsledok projektu-kvalitný, kompatibilný informačný systém bude v regióne Zádielskej tiesňavy inovatívnym prostiedkom na zlepšenie šírenia turistických informácií. Jeho udržateľnosť je zabezpečená kvalitným a stálym  projektovým tímom, tvoreným členmi našej organizácie. Nazanedbateľným prvkom udržateľnosti je aj vzrastajúci záujem návštevníkov o kvalitné informácie prostredníctvom informačných technológií, ktoré už teraz majú v cestovnom ruchu svoje nezastupiteľné miesto. Finančná udržateľnosť projektu je zabezpečená podnikateľskou činnosťou našej organizácie.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
2 817,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí