Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Zriadenie informačného systému CR v kaštieli v Hodkovciach

Ciele projektu
Zriadenie informačného systému CR na Gotickej ceste - kaštieľ Žehra časť Hodkovce.
Prinavrátiť kultúrno historickú pamiatku - kaštieľ v Žehri časť Hodkovce pre CR a zveľadenie (rozšírenie) gotickej cesty.

Východisková situácia
Domovina, n.o., Žehra časť Hodkovce prevádzkuje Domov sociálnych služieb so 115 klientmi s mentálnym postihnutím. Zariadenie je majetkom KSK v prenájme Domoviny, n. o., na dobu 25 rokov. DSS je umiestnený v historickom kaštieli, postavenom v roku 1700 Štefanom Csákym, majiteľom Spišského hradu. Súčasťou zariadenia je historický park, kaplnka postavená v roku 1800 a cintorín grófskeho rodu Csákyovcov. Zariadenie je otvorené pre turistickú veerejnosť v rámci sociálneho turizmu, ktorého zakladateľom je Domovina, n.o. Projektom a vybudovaním informačného systému plánujeme zvýšiť návštevnosť areálu.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Po realizácií projektu budú turisti trvale informovaní aj o tom, že v zoskupení historických pamiatok UNESCO (Spišský hrad vzdialenosť z kaštieľa 2 km , kostolík v Žehre vzdialený 2 km) sa nachádza zabudnutá pamiatka Spiša - kaštieľ Hodkovce postavený rodom Csákyovcov, ktorí boli majiteľmi Spišského hradu cez 300 rokov. Turisti môžu tento kaštieľ navštíviť a spoznať históriu v salóne Csákyovcov a stretnúť sa s klientmi, čím prispeju k zbúraniu bariér medzi klientmi a majoritnou spoločnosťou.

Spôsob realizácie projektu
Vzhľadom k tomu, že kaštieľ Hodkovce sa nachádza v v blízkosti Spišského hradu (2 km)  a kostolíka v Žehre (2 km), plánujeme pri týchto historických pamiatkách UNESCO vybudovať informačný systém - orientačné tabule banerov a spracovať CD o kaštieli Hodkovce, ktoré budú slúžiť turistom. Počas turistickej sezóny Spišský hrad  ročne navštívi 150 až 200 tisíc návštevníkov. Informačný systém bude týchto návštevníkov pozývať do areálu. Informačné systémy budú umiestnené  na parkovisku Spišského hradu (orientačná tabuľa a baner), na budove skleníkov, ktoré sú súčasťou kaštieľa (banery) a na parkovisku pri kostole v Žehre.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Je zabezpečená najmä tým, že každoročne sa zvyšuje návštevnosť Spišského hradu. V roku 2011 navštívilo areál a kaštiel v Hodkovciach cez 700 turistov, to je dôkazom toho, že o návštevu kaštieľa je záujem. Pritom sme nemali takmer žiadné informačné tabule. Domovina, n. o., je zakladateľom sociálneho turizmu, ktorý je zamerený na otvorenie DSS verejnosti, ktoré sú v historických pamiatkách (členmi združenia soc. turizmu sú DSS Spišské Podhradie, DSS Spišský Štvrtok, DSS Batizovce, Reedukačné centrum Spišský Hrhov a SOŠ Bijacovce). To je  ďalšia garancia ako dostať turistu do kaštieľa. Motiváciou pre turistov je aj skutočnosť, že sprievodcom po areáli je klient (prijímateľ sociálnej služby) Michal Leško.

Termín realizácie projektu
04/2012 - 06/2012

Výška poskytnutej dotácie
2 034,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí